Aftaleprocessen og opstart

Aftaleprocessen og opstart

Vi garanterer en gennemsigtig og afstemt proces ved overtagelse af administrationen af din ejendom.

Ved aftalestart sørger vi for en grundig afstemning mellem kundens ønsker og behov set i forhold til omkostningen ved vore administrationsydelser og den værdi, som disse skaber. Vi skal derfor i fællesskab klarlægge, hvilke ydelser vi skal yde, og hvilke vore kunder selv vil håndtere.

En tidlig forventningsafstemning med tillid og enighed om aftalens indhold er for os væsentlig for et godt og langvarigt samarbejdsforhold. En grundig opstartsproces er for os tiden værd ved at lægge grundlaget for at skabe værdi for os og vores kunder.

Ved opstart gennemgår vi ejendommens juridiske og lejemæssige forhold. Det er vigtigt, at vi har et grundigt kendskab til ejendommen, så vi kan håndtere den løbende drift ud fra de virkelige forhold og se på mulighederne for yderligere optimering. Derfor tager vi også ud og besigtiger ejendommen, ikke blot med fokus på vedligeholdelse og den løbende drift, men også i forhold til eventuelle forbedringsmuligheder.

Som en del af opstartsprocessen varetager vi dokumentation og overdragelse af arkiv. Ved overtagelse af administration fra anden administrator sikrer vi, at arkiv og relevante dokumenter overflyttes til os. Vi opretter kunden og ejendommen i vort system og digitaliserer alt relevant materiale. Samtidig opretter vi et stamarkiv med alle stamdata på kunden, ejendomme og lejere.

Så er du sikret, at din ejendom er i gode hænder.

Er du klar til at høre mere?

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os for at få afklaret mulighederne for din ejendom. Dette omfatter også en grundig gennemgang af eventuel proces og opstart.

Las os kontakte dig

Send os en e-mail gennem nedenstående formular. Så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Ulæseligt? Skift teksten. captcha txt

Start typing and press Enter to search