Ejendomsadministration af udlejningsejendomme er en tillidssag

Vi har administreret ejendomme full-service siden 2006.

Administration af udlejningsejendomme

Administration af ejendomme kan hurtigt blive en hovedpine, når frister, lovkrav og problemstillinger vedrørende drift truer med at hobe sig op. I stedet for at bruge din tid på dine kerneområder, bruger du mere tid på at holde styr på din ejendom eller din nuværende ejendomsadministrator.

Udlejning, og i særdeleshed boligudlejning, er omfattet af mange komplicerede regler og love, som ud over den praktiske drift af ejendomme er med til at koste ressourcer for ejendomsinvestorer ved driften af deres udlejningsejendomme.

Som ejer af udlejningsejendom er der en række opgaver og problemstillinger, som du skal have styr på, hvis du udlejer boliger – men din tid er sikkert bedre brugt på det, du brænder for. Vi brænder til gengæld for at levere den bedste ejendomsadministration fra A til Z. Og derfor har vi løsningen til dig.

Nedenfor er et udsnit af de ting, vi kan hjælpe dig med.

Du kan slippe bekymringerne

Hos Meldgaard & Sandvad varetager vi administration i et omfang lige fra totaladministration af ejendomme til enkelte opgaver. Derfor vejleder vi løbende vores kunder vedrørende alle forhold, herunder optimering og drift. På denne måde er du på forkant og sikret, at alle tidsfrister og lovkrav er overholdt. Samtidig fører vi regnskab i overensstemmelse med god bogføringsskik samt udfærdiger driftsregnskab for hver ejendom, vi administrerer.

I stedet for at udføre arbejdet manuelt, anvender vi gennemprøvede procedurer for hver opgave, så du sikres en professionel og fuldstændig administration af din ejendom.

Systematisering og automatisering styrker resultatet

Vi har solide erfaringer fra både ejendomsbranchen og den finansielle sektor med optimering og automatisering af administrative processer, hos os vil du og din ejendom være i ejendomsbranchens bedste hænder.

Det er meget vigtigt for os at afstemme aftalen efter, hvordan administrationen skaber størst værdi for dig, således at administrationsaftalen får det helt rigtige miks mellem dine ønsker og behov og den værdi, som vi kan tilføre dig ved effektiv administration af porteføljen.

Interesseret? Kontakt os nu og få et tilbud, der er skræddersyet til dine behov.

Eller læs mere om, hvad vi kan tilbyde nedenfor:

Hvad kan vi hjælpe med?

Økonomi

 • Opkrævning af husleje
 • Løbende betaling af alle regninger vedrørende ejendommen inkl. terminsydelser, ejendomsskat, forsikringer m.v.
 • Registrering og kontrol af alle indbetalinger
 • Bogføring samt udfærdigelse af ét årligt driftsregnskab pr. ejendom
 • Ekspedition af opsigelser med tilhørende beregning af flytteopgørelse og ekspedition heraf
 • Huslejenævnssager vedrørende fraflytninger – altså uenighed om fraflytningsopgørelser
 • Udarbejdelse af forbrugs- eller driftsregnskaber, herunder vand-, el-, varme- og og andre driftsregnskaber

Boligejendomme

 • Udlejning og genudlejning, herunder ekspedition og annoncering
 • Udarbejdelse af boliglejekontrakter
 • Løbende lejeniveauoptimering
 • Varsling og gennemførelse af lejereguleringer i henhold til det aftalte
 • Varsling af stigninger for skatter og afgifter, herunder § 13 a-varslinger én gang årligt.
 • Udsendelse af 1. påkrav til lejer (gebyret tilfalder administrator)
 • Udsendelse af 2. påkrav til lejer (ejer vil blive orienteret herom)
 • Udsendelse af ophævelsesskrivelse til lejer (ejer vil blive orienteret herom)
 • Udarbejdelse af omkostningsbestemt lejebudget
 • Modtagelse og behandling af husordensovertrædelser
 • Besvarelse af sædvanlige henvendelser fra boliglejerne
 • Udarbejdelse af kontrakttillæg inkl. ekspedition af fremleje m.v.
 • Besvarelse af spørgsmål vedr. fremlejeforhold

Erhvervsejendomme

 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter
 • Kontrol og betaling
 • Udbetaling af løn til ansatte
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetkontroller samt oplæg til værdiansættelse
 • Løbende tilsyn med ejendomme og vedligeholdelsesplanlægning
 • Besvarelse af lejerhenvendelser
 • Flyttesyn og fraflytningsopgørelser

Øvrige ydelser

 • Behandling og anmeldelse af skader til forsikringsselskab
 • Kontakt til forsikringsselskab / taksator
 • Løbende orientering til udlejer om væsentlige forhold vedrørende administrationen
 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning
 • Aftaler med håndværkere, vicevært og ekspeditioner i forbindelse hermed (reparation og vedligeholdelse)
 • Energioptimering & energimærke
 • Korrespondance og møder med eventuel beboerrepræsentation i henhold til lejelovgivningens regler
 • Kontakt til relevante myndigheder, eksempelvis SKAT, Grundejernes Investeringsfond m.fl.

Er din ejendom en erhvervsejendom?

Vi har også den faglige erfaring, der kræves for at give dig den bedste administration og det bedste afkast, hvis du har en erhvervsejendom. De enkelte erhvervslejere ønsker at fokusere på deres virksomhed – og ikke på deres fysiske rammer – og derfor tager vi os af dem.

Derfor kan er vi behjælpelige med alle serviceydelser, uanset om det er til en enkelt erhvervsejendom eller til større porteføljer. Målet er et tæt samarbejde med dig for på den måde at kunne give den bedste rådgivning om ejendommens udvikling, ligegyldigt hvilke opgaver ejendommen står overfor.

ER DIN EJENDOM BLANDET BOLIG/ERHVERV? Det kan vi naturligvis også administrere – uanset fordelingen.

Hvorfor er det en god idé?

Ejendomme er en investering – og derfor bør de altid være veldrevne, velholdte og veloptimerede. Den rette ejendomsadministrator kan derfor tage sig af din ejendom på en måde, så du opnår det største afkast og de bedste optimeringer – mens du skal gøre så lidt som muligt.

Drift og administration af ejendomme bliver mere og mere komplekst. Derfor er det også vigtigt at sikre sig, at der er tale om en ejendomsadministrator med høj faglighed – især hvis administratoren skal tage sig af både bogføring, regnskab, jura og den almindelige drift.

Vælger du Meldgaard & Sandvad er du garanteret høj kvalitet og grundighed inden for alle områder – og derfor kan du trygt overlade alle opgaver til os.

 

Ofte stillede spørgsmål:

 • Tager I jer af al kommunikation med lejere?
 • Ja. Vi kan stå for al kommunikation med lejerne i ejendommen, hvis du ønsker det. Såfremt der er behov for at indgå aftaler med en lejer, som går ud over den almindelige administrations omfang, underrettes og konsulteres ejendomsejeren.Vi gør en dyd ud af at besvare alle henvendelser, og vi står naturligvis til rådighed for både ejer og lejer.
 • Står I for tilsyn og istandsættelse?
 • Ja. Vi kan føre fuldstændigt ejendomstilsyn, såfremt der er behov for dette. Derudover står vi for energimærkning, energioptimering og istandsættelse.Vi håndterer udfærdigelsen af en 10-årig vedligeholdelsesplan, så vi kan sikre, at lejelovgivningen bliver overholdt. I vedligeholdelsesplanen udfærdiges en projektbeskrivelse, der viser fremtidens udviklings- og renoveringsarbejde på ejendommen. Vi kan også stå for kontakten med entreprenøren, så vi med vores kendskab til markedet sikrer det bedste resultat til den bedste pris.
 • Kan I tage jer af ejendommens forsikringsforhold og skadesanmeldelser?
 • Ja. Vi rådgiver løbende vores kunder vedrørende forsikringsaftaler og søger at optimere deres dækning og præmie gennem storkundeaftaler. Desuden vurderer og rådgiver vi ved policeændringer. Vi håndterer også eventuelle skadesanmeldelser samt kontakt med taksator.
 • Udarbejder I kontrakter, varslinger og andre skrivelser?
 • Ja. Efter aftale med dig, kan vi udarbejde og udsende kontrakter, varslinger og andre skrivelser, fx påkravsskrivelser ved manglende betaling eller varsling af stigning for skatter og afgifter. Disse skrivelser er altid udarbejdet efter de gældende regler og fuldstændigt lovkonforme.
 • Kan I hjælpe, hvis ejendommen er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje?
 • Ja. For ejendomme, der er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt lejebudget, udarbejder vi dette samt udsender de tilhørende varslinger. Vi udarbejder også vand-, varme- og fællesregnskaber i samarbejde med ejendommens forsyningsselskaber samt håndterer indsigelser hertil.
 • Kan I også hjælpe med min ejendoms økonomi og bogføring?
 • Ja. Vi er et full-service kontor og kan derfor føre regnskab i overensstemmelse med god bogføringsskik.  Derudover kan vi opkræve husleje via PBS direkte og med månedlig kontrol til din bankkonto uden mellemregninger. Du får selvfølgelig besked om eventuelle restancer m.v. Vi betaler løbende alle regninger vedrørende ejendommens drift direkte fra ejendommens driftskonto. Så længe der er dækning på kontoen, sikrer vi, at alle regninger betales til tiden.
 • Kan I bistå ved fraflytning og huslejenævnssager?
 • Ja. Vi håndterer huslejenævnssager vedrørende uenighed om flytteopgørelser. Vi følger sagen hele vejen samt deltager i besigtigelser.
Las os kontakte dig

Send os en e-mail gennem nedenstående formular. Så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Ulæseligt? Skift teksten. captcha txt

Start typing and press Enter to search